Pekok Marabo

Hari tu, main domino di lapau simpang, balak si Pekok takapik. Batu sianam lah turun limo, di ateh tangan lawan manutuik. Akianyo balak anam mati. Pekok manambah angko kamanangan lawan.

Pekok mintak dikocok ulang. Inset ditambah, mandan dituka. Tapi Sutan Samparono nan punyo kadai, mintak main ditaruih an.

Pekok mulai ilang aka, di muko urang banyak inyo marabo ka Inyiak Labai untuak manutuik malu.

"Iko ulah Inyiak, nan mambuek padan jo Gamuak. Sainggo bisiak Inyiak barangin dek lawan waden. Kok kalah waden main beko, awas inyiak!" ancam Pekok ka Inyiak Labai nan kabatulan singgah mancaliak Pekok main.

Mandanga buah tutua nan bakaleperan, Inyiak Labai urang tuo nan saba lilah, galak tasanyum. Biyalah Pekok mangareh takah pareman tuak, Inyiak damai sajo. Ndak sapatah baliau mambaleh.

Dalam hati, Inyiak mungkin manilai, Pekok ko baru anak joloang gadang. Karano tu apo bana nan disabuiknyo dianggap angin lalu sajo.

"Kini waden mintak Inyiak jujur ka waden. Yo ado Inyiak babisiak jo Gamuak?" tanyo Pekok jo muko sirah.

"Indak," jawek Inyiak jo suaro lunak. Nan sanyum tatap sajo tapanca di bibia Inyiak.
Pekok makin manjadi. "Macam macam Inyiak jo waden cubolah. Isuak ka tahu juwonyo, Inyiak, sia waden ko," garegak Pekok takah mahariak mahantam tanah.

Inyiak Labai tatap sajo sanyum jo muko barasiah. Maklum sajo baliau ko tasabuik urang siak ba ilemu tenggi, ba alam leba, ba padang lapang. Lagaknyo takah urang darai sajo. Kama payi bakain saruang, basahan di tangan kida, tasabiah tapacik di tangan suok. Pekok manyangko Inyiak bisa dimakan jo garetak.
Kudian kutiko manjalang sumbayang mugarik. Pekok pucek pasi. Pangka bala ulu curito, si Malano maagiah tahu ka Pekok, baso Inyiak Labai urang tapandang di nagari.

"Waang lah lamo iduik di nagari ko. Tapi ndak tantu dek waang Inyiak Labai tu pangkeknyo Mualim sacaro adat. Kok ado karajo ka dikakok, mako Ungku Palo basaru dulu ka inyo. Ba itu caro adat kami di nagari ko," kecek Malano mambari tahu Pekok.

"Yo, ba a lai Ungku Malano, waden ndak paham caro adat ko doh. Waden ndak baraja sajak ketek. Kecek waden tadi Inyiak Labai tu, pakiah pakiah biaso sajo," jawek Pekok.

"Kini lah rusak ubungan baik waden jo Inyiak ulah dek waang. Mantang mantang wak bakawan arek, waang ciriti sajo kapalo waden. Kok ndak sagan manyagan lah waden tumbuak muncuang cipeh waang tu mah," kecek Malano sambia maampeh an tekoang kanso ka batu janjang, malapeh rabo.

Pekok maretek mancaliak tekoang nan lah penyok. Sambia manangih ma ibo ibo Pekok mintak Ungku Malano mintaan maohnyo ka Inyiak Labai. "Kok ba a kacaronyo lah Ungku. Pandai Ungku sajolah. Sampai an maoh ambo yo Ngku," sada Pekok sambia macik kaki Malano.

Carito ko tajadi dulu di musim bagolak. Maso Mak Uniang mudo matah. Kini mangana kisah nan lamo, sambia jalan pulang, sudah sumbayang isya di Musajik Tawakal, malam kapatang, disampaian Mak Uniang ka Malanca, supayo dapek dipadomani.

Malanca manarawang. Inyo bapikia, apo mukasuik Mak Uniang bacurito...
Previous Post Next Post