Mancaliak tuah ka nan manang. Mancaliak contoh ka nan sudah. Mako sajak musim dahulu hinggo kini, tapakai juwo kecek urang pandai: dek ameh kameh, dek padi manjadi. Aratinyo, pitih yo paguno bana.

Kalau ndak bapitih mako sagalo karajo ka dikakok, taraso barek mambatu. Tapi jiko ado pitih di saku, tantu sagalo baban ringan dibawo, sarok taserak murah disapu.

Tuu mah, sakadar contoh curito kito sakali nangko, lah sasak angok Mak Datuak si Malanca karano aia tasumbek dalam galam tabek rumah bagonjoang.

"Jikok ndak ado pitih pambayia upah paliaro rumpuik di ilaman, sarato pambali minyak tanah panarang di malam hari, ancak kito tutuik sajo balai adat ko," kato Mak Datuak malapeh unek unek.

Samantaro urang rumah bagonjoang, nan dimukasuik Mamak panaruah pitih tadi, agaknyo ragu jo bimbang maagiah pitih ka balai adat. Sabab, di musim bak kini, salah salah maagiah bisa babaliak awa panabangan.

Kato urang pulo, di maso kini, sagalo pambarian disigi bana. Malah tasabuik pulo di rumah bagonjoang di pusek nagari, jikok maagiah tu ndak buliah baturuik turuik dalam etongan tahun.

Aratinyo, jikok lah manarimo di tahun kini, mako ndak buliah lai di tahun barisuak. Namun, samantang pun baitu, ado lo tampek pambarian nan ndak masalah diagiah ampau tiok tahun.

Nan iko tamasuak pangacualian. Takah untuak main bola, bulu tangkih, sarato sipak rago bagai. Bautu juwo untuak maubek urang sakik jikok ado bancano. Mako, taradok kalompok nan iko, yo musti diagiah tiok tahun. Ba itu aturan babuni.

Babaliak kito ka curito Mak Datuak tadi. "Satantang ka manutuik balai adat, paralu rasonyo dipikia baliak sadalam dalamnyo," baitu bisiak Malanca samo surang.

Sabab, balai adat iko tampek bakumpua niniak mamak urang ampek jinih. Ndak mungkin rasonyo, jikok balai adat ko di tutuik, dek karano ndak ado urang rumah bagonjoang maagiah bali minyak.

Galagat ko disampaian Malanca ka Mak Uniang, sudah sumbayang mugarik di musajik sanjo tadi. "Ba a ko lai Mak Uniang. Ko balai adat kaditutuik lai koha. Kamaa anak kamanakan mangadu mancari niniak mamak lai ko," tanyo Malanca.

"Yo, ka ba a juwo lai Malanca. Lah takah itu pulo adatnyo kini. Kok ndak ka ado panguni balai adat satahun ko, ka baa juwo lai," jawek Mak Uniang.

"Kok dimintak bantuan ka parantau ba a Mak. Supayo ndak tagaduah anak kamanakan mangadu soal adat," tanyo Malanca.

"Kok itu lo, nan rancak manuruik Malanca, kito cubo molah mintak no rekening Mamak tu," jawek Mak Uniang takah ka iyo bana.

Samantaro nampak Malanca mautak atiak talepon ganggam. Mungkin mangontak Mak Datuak.