Disimak curito di lapau simpang, tadanga bunyi barito. Kabanyo, kapatang ko, Mak Enggi datang manamui Datuak Kayo ka puncak bukik. Di sinan urang baduo ko babisiak sambia naiak kudo. Pado hari nan samo, Mak Enek manjamu Datuak Gamuak di rumahnyo. Baduo pulo bapadan padan sambia minun te talua.

Antaro Mak Enggi jo Mak Enek ibarat sapasang anak balam. Kaduo urang ko sadang mamacik di nagari. Di baliak pado itu, antaro Datuak Kayo jo Datuak Gamuak, babeda balain kakok. Kaduonyo konco arek lawan kareh. Jarang basuo sarik batamu. Sasuku balain rumah gadang. Tapi duo urang ko sangek bapangaruah di nagari. 

Kecek Mak Enggi ka Datuak Kayo, " Ba a rancak nyolai Tuak, satantang si Pekok kamanakan ambo tu lah talompek kato. Inyo sasek sabuik, sainggo sadang dicari dek anak anak surau."

Sabalun Datuak Kayo manjawek, Mak Enggi manyambuang kecek, "Kamanakan ambo, kan kamanakan Datuak Kayo juwo mah. Kini inyo sadang tasapik. Anak anak surau bangih bana ka inyo. Toloang lah katoan dek Datuak Kayo ka anak surau tu, ijan dikaja kaja juwo si Pekok ko. Baubungan baiak sajolah jo inyo," mintak Mak Enggi.

"Mangko mah Enggi, satantang si Pekok jo anak surau tu, ambo ndak bisa pulo ikuik campua doh. Tambah lo ambo ndak bakatawan bana jo anak surau tu. Nan ambo banyak tahu jo anak silek nyo. Kini kito sarahan sajolah si Pekok ka balai adat. Salah batimbang, utang babayia, kan ba itu caro adat kito nan biaso mah," jawek Datuak Kayo data.

"Kalau ba itu kato Datuak Kayo ka ba a juwo lai, parmisi ambo lu dih. Bilo bilonyo, kok ado paralu ambo kamari baliak," kecek Mak Enggi sambia masang tarompa di janjang Dangau Datuak Kayo.

"Ndak baa do Mak Enggi. Sampaian salam ambo ka etek Mak Enggi yo. Lah lamo kami ndak sobok," jawek Datuak Kayo sambia malapeh Enggi di pintu paga.

Samantaro kecek Datuak Gamuak, di rumah Mak Enek, hasianyo samo sajo jo kecek Enggi jo Datuak Kayo di puncak bukik. Tatap sajo samo manyarahan si Pekok ka balai balai.

"Pekok ko musti dibawo ka balai balai. Tasarah lah beko ba a hasia sidang niniak mamak. Sabab, kalau ndak baitu, isuak isuak payah kito managak an kabanaran di nagari ko," pasan Datuak Gamuak ka Mak Enek.

"Kok baitu pandapek Gamuak, ndak ba a doh. Beko ambo sampaian ka Mak Enggi. Sabab pasan Enggi tadi, katonyo ambo disuruah mintak saran ka Datuak Gamuak masalah Pekok nangko," jawek Mak Enek sambia maanta Datuak Gamuak ka jalan gadang.

Kutiko pasan Datuak Gamuak lah disampaian Enek, karuik kaniang Enggi nampak batambah dalam. "Kok takah ko, bisa barabe mah Nek," kecek Mak Enggi sambia geleang kapalo maluncua ka dalam biliak. Samantaro Mak Enek tapana di barando.

"Ka Tuhan sajolah kito kaduan masalah ko lai Enggi," bisiak Mak Enek turun janjang. Walau ndak tadanga, nan Enggi ruponyo lah sujuik madok mudiak.

Antah di maa asa curito ko, nan Mak Uniang lah takah urang tahu bana. Maklun sajolah urang manggaleh...
 
Top